Вiддiлення Нотарiальної палати України в Хмельницькій областi


 

Доручення заступника міністра юстиції України від 29.12.2012 р. № 17-32/1661

Щодо порядку перерахування коштів за платні дії з реєстрів

ЗАСТУПНИК МІНІСТРА – КЕРІВНИК АПАРАТУ

 

ДОРУЧЕННЯ

 

№ 17-32/1661 від   «_29_» грудня 2012 р.

 

З метою забезпечення виконання пункту 12 статті 11 Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», доручаю:

 

1.           Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, м.м. Києві та Севастополі, державному підприємству «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України забезпечити:

1.1       перерахування з 01 січня по 30 червня 2013 року коштів за платні дії з реєстрів, зазначених у додатку 1, за наступними реквізитами:

отримувач: Міністерство юстиції України, код ЄДРПОУ- 00015622;

реєстраційний рахунок № 31252272210058 в Державній казначейській службі України, МФО 820172;

обов’язкове зазначення у призначенні платежу коду платної послуги та скороченого найменування послуги (згідно додатку 1), коду суб’єкта надання послуги та його найменування (згідно додатку 2) в наступній послідовності:

«коду суб’єкта надання послуги/код платної послуги, найменування суб’єкта надання послуги; скорочене найменування послуги»

1.2       надання платної послуги з реєстрів після здійснення її оплати в повному обсязі;

1.3       оплату кожної платної дії з реєстрів споживачем послуг за окремим платіжним документом, що має містити реквізити, зазначені в пункті 1.1 цього доручення.

Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головним управлінням юстиції в областях, м.м. Києві та Севастополі, забезпечити виконання даного доручення  реєстраційними службами районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних управлінь юстиції,  державними нотаріальними конторами та архівами, приватними нотаріусами, відділами державної реєстрації актів цивільного стану.

 

А.Ю. Сєдов


Додаток 1

до доручення заступника Міністра юстиції – керівника апарату

України від 29 грудня 2012 року  №17-32/1661

 

Перелік платних дій з реєстрів

 

Назва реєстру

Назва платної дії

Тариф/розмір плати, грн.

Код платної послуги

Скорочене найменування послуги

Державний реєстр актів цивільного стану громадян

за видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

 

73,00

41

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Єдина база даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

за пошук у Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство з видачею скороченого витягу

 

170,00

50

Скорочений витяг з ЄБДППБ

за пошук у Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство з видачею повного витягу

 

221,00

51

Повний витяг з ЄБДППБ

Єдиний реєстр громадських формувань

за пошук у Єдиному реєстрі громадських формувань інформації з видачею про це скороченого витягу

34,00

44

Скорочений витяг з ЄРГФ

за пошук у Єдиному реєстрі громадських формувань інформації з видачею про це повного витягу (за кожний запис про громадське формування)

17,00

45

Повний витяг з ЄРГФ

за пошук у Єдиному реєстрі громадських формувань інформації з видачею про це

деталізованого витягу

 

 

 

 

55,25

46

Деталізований витяг з ЄРГФ

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

за видачу повного витягу з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

 

84,00

35

Повний витяг з Державного реєстру ДЗМІ та ІА

за видачу скороченого витягу з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності

 

17,00

36

Скорочений витяг з Державного реєстру ДЗМІ та ІА

Державний реєстр обтяжень рухомого майна

за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, змін і додаткових відомостей до запису 

 

34,00

11

Реєстрація/зміна обтяження рухомого майна

за видачу витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

 

34,00

13

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

 за перевірку справжності спеціальних бланків нотаріальних документів за даними Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів з видачею про це інформаційної довідки

 

1,00

33

Перевірка спеціального бланка нотаріальних документів

за видачу скороченого витягу з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів

 

1,50

48

Скорочений витяг з ЄРНБ

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень

за отримання скороченого витягу з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень

 

25,00

38

Скорочений витяг з ЄДРВП

за отримання повного витягу з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень

 

 

 

35,00

39

Повний витяг з ЄДРВП

Спадковий реєстр

за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення заповіту, змін до нього, скасування заповіту, видачу дубліката з видачею відповідного витягу

68,00

15

Реєстрація/зміна/скасування/дублікат заповіту

за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення спадкового договору; змін до нього, розірвання спадкового договору, видачу дубліката з видачею відповідного витягу

51,00

16

Реєстрація/дублікат/зміни/розірвання спадкового договору

за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину або його дубліката з видачею про це відповідного витягу

51,00

16

Реєстрація/дублікат свідоцтва про право на спадщину

за проведення перевірки інформації про наявність або відсутність посвідченого заповіту і спадкового договору або заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину з видачею витягу або інформаційної довідки

51,00

17

Витяг/Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру

Єдиний реєстр довіреностей

за реєстрацію однієї довіреності (у тому числі дубліката довіреності) в Єдиному реєстрі довіреностей з видачею про це витягу

34,00

30

Реєстрація довіреності в ЄРД

за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов'язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це повного витягу

34,00

31

Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей

за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов'язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого витягу

25,50

32

Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей

Інші послуги

за послуги (разові) державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України з організації доступу до єдиних та державних реєстрів, адміністратором яких є Держінформ'юст

1300,00

5

Організація доступу до єдиних та державних реєстрів

Державний реєстр

речових прав на нерухоме майно

за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

 

120,00

52

Витяг з Державного реєстру

 прав

за  внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, у тому числі виправлення технічної помилки,  що допущена не з вини державного реєстратора прав на нерухоме майно

51,00

53

Внесення змін до запису Державного реєстру прав

за здійснення під час вчинення нотаріальної дії одного пошуку нотаріусами відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

68,00

54

Пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав

за здійснення  одного пошуку банками інформації про іпотеку, обтяження нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

68,00

55

Пошук банками інформації у Державному реєстрі прав

 

Скачати в форматі MS Word...