Вiддiлення Нотарiальної палати України в Хмельницькій областi


 

Лист Міністерства юстиції України від 27.01.2015 р. № 16-32/111

Щодо реквізитів для перерахування коштів за одержання інформації з реєстрів

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 27.01.2015 р. № 16-32/111

Щодо реквізитів для перерахування коштів за одержання інформації з реєстрів

Міністерство юстиції України доводить до відома, що відповідно до статті 29 Бюджетного кодексу України, із змінами, внесеними Законом України від 28.12.2014 № 79-VIII “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин”, починаючи з 01 січня 2015 року до доходів Державного бюджету України належать плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а також плата за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

Вищезазначені надходження зараховуються до державного бюджету за кодом доходів 22012700 “Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, за одержання інформації з інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”.

Перерахування коштів за одержання інформації з вищезазначених реєстрів необхідно здійснювати згідно переліку (додається) за реквізитами, що зазначені на офіційному веб-сайті Державної казначейської служби України в розділі “територіальні органи”, “реквізити рахунків” за кодом доходів 22012700.

Начальникам головних управлінь юстиції в областях та місті Києві інформацію про реквізити для перерахування коштів терміново довести до відома реєстраційних служб районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міжрайонних, міськрайонних управлінь юстиції, державних нотаріальних контор та архівів, приватних нотаріусів.

Додаток: на 3 арк.

Заступник Міністра -
керівник апарату

О. П. Іванченко

 

Додаток

до листа Міністерства юстиції України
27.01.2015 № 16-32/111

ПЕРЕЛІК ПЛАТНИХ ДІЙ З РЕЄСТРІВ

Назва реєстру

Назва платної дії

Тариф / розмір плати, грн.

Код платної послуги

Скорочене найменування послуги

1

2

3

4

5

Державний реєстр актів цивільного стану громадян

за видачу витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

73,00

41

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян

Єдина база даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

за пошук у Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, з видачею скороченого витягу

170,00

50

Скорочений витяг з ЄБДППБ

за пошук у Єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, з видачею повного витягу

221,00

51

Повний витяг з ЄБДППБ

Єдиний реєстр громадських формувань

за пошук у Єдиному реєстрі громадських формувань інформації з видачею про це скороченого витягу

34,00

44

Скорочений витяг з ЄРГФ

за пошук у Єдиному реєстрі громадських формувань інформації з видачею про це повного витягу (за кожний запис про громадське формування)

17,00

45

Повний витяг з ЄРГФ

за пошук у Єдиному реєстрі громадських формувань інформації з видачею про це деталізованого витягу

55,25

46

Деталізований витяг з ЄРГФ

Державний реєстр друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності

за видачу повного витягу з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності

84,00

35

Повний витяг з Державного реєстру ДЗМІ та ІА

за видачу скороченого витягу з Державного реєстру друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб’єктів інформаційної діяльності

17,00

36

Скорочений витяг з Державного реєстру ДЗМІ та ІА

Державний реєстр обтяжень рухомого майна

за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, змін і додаткових відомостей до запису

34

11

Реєстрація/зміна обтяження рухомого майна

за видачу витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

34

13

Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів

за видачу скороченого витягу з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів

1,50

48

Скорочений витяг з ЄРНБ

Єдиний державний реєстр виконавчих проваджень

за отримання скороченого витягу з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень

25,00

38

Скорочений витяг з ЄДРВП

за отримання повного витягу з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень

35,00

39

Повний витяг з ЄДРВП

Спадковий реєстр

за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення заповіту, змін до нього, скасування заповіту, видачу дубліката з видачею відповідного витягу

68,00

15

Реєстрація / зміна / скасування / дублікат заповіту

за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про посвідчення спадкового договору, змін до нього, розірвання спадкового договору, видачу дубліката з видачею відповідного витягу

51,00

16

Реєстрація / дублікат / зміни / розірвання спадкового договору

за формування у Спадковому реєстрі одного реєстраційного запису про видачу свідоцтва про право на спадщину або його дубліката з видачею про це відповідного витягу

51,00

16

Реєстрація / дублікат свідоцтва про право на спадщину

за проведення перевірки інформації про наявність або відсутність посвідченого заповіту і спадкового договору або заведеної спадкової справи та виданих свідоцтв про право на спадщину з видачею витягу або інформаційної довідки

51,00

17

Витяг / Інформаційна довідка зі Спадкового реєстру

Єдиний реєстр довіреностей

за реєстрацію однієї довіреності (у тому числі дубліката довіреності) в Єдиному реєстрі довіреностей з видачею про це витягу

34,00

30

Реєстрація довіреності в ЄРД

за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов’язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це повного витягу

34,00

31

Повний витяг з Єдиного реєстру довіреностей

за перевірку справжності довіреності (у тому числі дубліката довіреності) за даними Єдиного реєстру довіреностей, не пов’язану з вчиненням нотаріальних дій, з видачею про це скороченого витягу

25,50

32

Скорочений витяг з Єдиного реєстру довіреностей

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно

за надання витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

120,00

52

Витяг з Державного реєстру прав

за здійснення під час вчинення нотаріальної дії одного пошуку нотаріусами відомостей про зареєстровані речові права, їх обтяження на об’єкт нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

68,00

54

Пошук нотаріусами відомостей у Державному реєстрі прав

за здійснення одного пошуку банками інформації про іпотеку, обтяження нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

68,00

55

Пошук банками інформації у Державному реєстрі прав

за надання інформаційної довідки в паперовій формі за зверненням фізичних та юридичних осіб з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

34,00

 

Інформаційна довідка з Державного реєстру прав

за надання інформаційної довідки у паперовій формі за заявою власника (співвласника) квартири, житлового чи нежитлового приміщення у багатоквартирному будинку, у разі створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (асоціації власників житлових будинків, якщо їй делеговані повноваження з управління неподільним та загальним майном відповідного житлового комплексу) з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

170,00

 

Інформаційна довідка з Державного реєстру прав

за надання інформації шляхом безпосереднього доступу нотаріусів та адвокатів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

51,00

 

Безпосередній доступ до Державного реєстру прав

 Скачати в форматі MS Word...