Вiддiлення Нотарiальної палати України в Хмельницькій областi


 

Рекомендації Методради з питань нотаріату при ГТУЮ у Хмельницькій обл. від 16.01.2016

з питань, пов’язаних з виконанням нотаріусом функцій державного реєстратора речових прав на нерухоме майно

 

1.                      Щодо сплати адміністративного збору.

1.1. Керуючись п. 22 Порядку державної реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (надалі – «Порядок»), нотаріус має право проводити державну реєстрацію прав та обтяжень у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва, в будь-який час в межах загальних строків державної реєстрації прав та обтяжень, визначених ст. 19 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (надалі – «Закон»), за умови сплати мінімального розміру адміністративного збору, визначеного за відповідну реєстрацію прав та обтяжень ст. 34 Закону.

При цьому, звертаємо увагу, що вказані особливості не застосовуються у випадках державної реєстрації прав та їх обтяжень не в результаті вчинення нотаріальної дії, в тому числі у випадку припинення обтяження та іпотеки у зв’язку із повним погашенням кредиту.

 

1.2.                Для дотримання вимог щодо строків державної реєстрації у випадках, коли реєстрація проводиться не в результаті вчинення нотаріальної дії, дотримуємось наступного порядку:

реєстрація заяви;

перевірка в базі даних заяв та запитів та інші перевірки;

прийняття рішення у будь-який час до закінчення строку державної реєстрації прав;

чекаємо збігу відповідного строку у відповідності до ст. 34 Закону;

повторна перевірка в базі даних заяв та запитів на предмет відсутності зареєстрованого рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав;

внесення запису до ДРРП про право або обтяження;

формування та друк інформації (якщо в паперовій формі) та надання її з іншими документами заявнику.

 

1.3.Щодо дій, пов’язаних з видачею дублікату правовстановлюючого документу.

У випадку, якщо видано дублікат документу, на підставі якого виникло право власності до 01.01.2013 року та воно не зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (надалі – “ДРРП”), проводиться державна реєстрація права власності з відкриттям розділу за правилами реєстрації права власності, що виникло до 01.01.2013 року, тобто без сплати адміністративного збору.

Якщо видано дублікат документу, на підставі якого право власності вже зареєстровано в ДРРП,  вносяться зміни до запису про право власності з оплатою адміністративного збору в розмірі 0,04 мінімальної заробітної плати.

 

1.4.                Сплата 40 % адміністративного збору при проведенні реєстраційних дій приватними нотаріусами, 100 % адміністративного збору при проведенні реєстраційних дій державними нотаріусами та плата за надання відомостей з реєстру здійснюються до державного бюджету.

 

1.5.                Рахунки можна скачати з офіційного сайту Державної казначейської служби України за цим посиланням:

Шукаємо за класифікаторами:

ККДБ 22012600 „Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” для зарахування до загального фонду державного бюджету;

ККДБ 22012700 „Плата за надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, за одержання інформації інших державних реєстрів, держателем яких є центральний орган виконавчої лади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців’* для зарахування до державного бюджету за відомчою ознакою 41 „Міністерство юстиції України”.

Також можна скачати рахунки з сайту Відділення Нотаріальної палати України в Хмельницькій області, а саме:

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;

Плата за надання відомостей з ДРРП.

 

1.6.                Розрахунок адміністративного збору та плати за надання інформації, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати на 2016 рік, можна переглянути на сайті Відділення Нотаріальної палати України в Хмельницькій області, а саме:

Розрахунок адміністративного збору;

Розрахунок плати за надання інформації.

 

1.7.                Звільнення від сплати адміністративного збору під час проведення державної реєстрації речових прав, передбачене ст. 34 Закону, розповсюджується і на реєстрацію обтяжень, виходячи з термінів, визначених в ст. 2 Закону.

 

2.                      Керуючись ст. 35 Закону та п. 25 Порядку, до заяви про реєстрацію в ДРРП додаються платіжні документи, що підтверджують сплату адміністративного збору в повному обсязі. Так, при проведенні реєстраційних дій приватними нотаріусами додаються:

- банківський платіжний документ про сплату 40 % адмін. збору до бюджету;

-  банківський платіжний документ або довідка, видана нотаріусом, про сплату 60 % адміністративного збору нотаріусу.

При реєстрації заяви в ДРРП приватними нотаріусами зазначаються також обидва платіжні документи.

Відомості про одержання приватним нотаріусом 60 % адміністративного збору заносяться до Книги обліку доходів і витрат.

 

3.                      Печатку державного реєстратора нотаріус не використовує в жодному випадку. Вона буде знищена за окремим порядком.

 

4.                      У відповідності до ч. 2 ст. 17 Закону реєстраційна справа у паперовій формі включає документи, на підставі яких вносилися відомості до Державного реєстру прав, а також інші документи, отримані та сформовані під час проведення державної реєстрації, що розміщуються у порядку їх надходження і нумеруються.

Таким чином, всі документи, сформовані під час проведення державної реєстрації, в тому числі перевірка в базі даних заяв і запитів, інформація, рішення, повинні бути надруковані та залучені до реєстраційної справи за правилами, що діяли до 01.01.2016 року.

 

5.                      Передача реєстраційних справ та документів до них здійснюється за правилами передачі документів, що діяли до 01.01.2016 року, а саме:

- керуємось наказом Міністерства юстиції України від 20.01.2012  № 111/5 “Про затвердження Порядку передачі документів у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень”;

- документи передаються до відповідної реєстраційної служби до дня припинення нею надання послуг у сферах державної реєстрації, про що буде відповідне рішення Кабінету Міністрів України, після чого документи будуть передаватись виконавчим органам міських рад міст обласного значення, Київській міській, районним, районним у м. Києві  державним адміністраціям, що діють на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Строки передачі документів чинним законодавством не встановлені.

 

6.                      Згідно п. 7 Порядку нотаріус на роздрукованій заяві проставляє підпис. До зміни форми заяви рекомендуємо підпис проставляти перед полем, де розміщується реєстраційний номер заяви.

 

7.                      Картки прийому заяви законодавством не передбачені.

 

8.                      У відповідності до пунктів 16, 24 Порядку, заявник, після отримання документів, на заяві зазначає наступне: “Документи отримав в повному обсязі”, дата, підпис.

 

9.                      Програмне забезпечення, встановлене на комп’ютері користувача у вигляді програми “Державний реєстр речових прав Реєстрація” та програмний комплекс “UB”, який використовується за допомогою Інтернет браузерів, мають однакові функції, можна користуватись будь-яким з них. Однак, у зв’язку з неможливістю роздрукувати заяву за допомогою програми “Державний реєстр речових прав Реєстрація”, після її реєстрації знаходимо заяву за реєстраційним номером в “UB” та роздруковуємо (Реєстрація та обробка заяв – Пошук заяв – Вносимо реєстраційний номер – Пошук – Виконати дію – Сформувати – Друковану форму заяви). Якщо допущена помилка, редагуємо заяву та знов роздруковуємо. При цьому, якщо редагування здійснюється в “UB”, наступні дії доведеться здійснювати тільки в “UB”.

 

10.                  У відповідності до Порядку використання даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14.12.2012  № 1844/5, для встановлення наявності (відсутності) записів про обтяження речових прав на нерухоме майно, у тому числі обтяжень податковою заставою, під час проведення державної реєстрації прав, зокрема, з метою їх перенесення до Державного реєстру прав та під час розгляду заяв про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, використовуються відомості з Державного реєстру обтяжень рухомого майна, а тому до прийняття рішення реєстратором здійснюється перевірка в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, витяг з якого долучається до реєстраційної/облікової справи.

 

11.                  У випадках, коли проводиться реєстрація прав не в результаті нотаріальної дії, в зв’язку з чим відбувається зміна власника об’єкта нерухомого майна (напр., державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у власність юридичної особи як внесок до статутного капіталу) або у випадку реєстрації прав на новостворене майно (напр., поділ земельної ділянки на підставі заяви власника), в результаті яких правовстановлювальний документ, який подавався для проведення реєстраційних дій, не буде відповідати актуальній інформації ДРРП, цей правовстановлювальний документ заявнику не повертається та долучається до реєстраційної справи.

При цьому, у випадку державної реєстрації права власності на підставі договору поділу (виділу), договір повертається заявнику як правовстановлювальний документ.

 

12.                  Враховуючи зміни в законодавстві, вимоги Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України щодо витребовування витягів з ДРРП не застосовуються.

 

13.                  Коли, у відповідності до Закону та Порядку, до заяви додаються копії документів, їх вірність повинна бути засвідчені у відповідності до чинного законодавства.

 

14.                  Керуючись п. 19 Порядку, згідно якого Реєстр прав власності на нерухоме майно є архівною складовою частиною Державного реєстру прав, та у відповідності до п. 30 Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1141, згідно якого після перенесення запису з розділу або із спеціального розділу Державного реєстру прав до розділу Державного реєстру прав державний реєстратор робить у відповідному записі у розділі або спеціальному розділі Державного реєстру прав відмітку про погашення запису, вважаємо за доцільне та правомірне робити відмітку про погашення в розділі Реєстру прав власності на нерухоме майно після перенесення записів з нього до ДРРП.

 

15.                  Крім зазначеного вище, керуємось роз’ясненнями, викладеними в листі Міністерства юстиції України від 16.01.2016 № 308/8/32-16 «Щодо законодавчих змін у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

 

Методична рада з питань нотаріату

при Головному територіальному

управлінні юстиції

у Хмельницькій області

16.01.2016 р.

Скачати в форматі doc...