Вiддiлення Нотарiальної палати України в Хмельницькій областi


 

Сплата ЄСВ приватним нотаріусом "за себе" за 2021 рік

У відповідності до Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування":

- абзац третій частині восьмій статті 9:

Платники єдиного внеску, зазначені у пунктах 4, 5 та 5--1 частини першої статті 4 цього Закону, зобов’язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.

- пункт 4 частини першої статті 1:

максимальна величина бази нарахування єдиного внеску - максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює п’ятнадцяти розмірам мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на яку нараховується єдиний внесок.

- частина п'ята статті 8:

Єдиний внесок для платників, зазначених у статті 4 цього Закону, встановлюється у розмірі 22 відсотки до визначеної статтею 7 цього Закону бази нарахування єдиного внеску.

У разі якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід (прибуток), та ставки єдиного внеску.

- п.п. 2 ч. 1 ст. 7:

особи, котрі провадять незалежну професійну діяльність, нараховують ЄСВ - на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

У разі, якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному періоді або окремому місяці звітного періоду, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

 

01 січня 2021 року набрали чинності зміни до частини 4 та частини 6, статті 4 Закону, відповідно до яких особи, які провадять незалежну професійну діяльність, в тому числі нотаріуси, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони:

-              отримують пенсію за віком або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

-              мають основне місце роботи та роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення за місяці звітного періоду, за які роботодавцем було сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску, бази нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ЩОДО СПЛАТИ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ У 2021 РОЦІ

Довідково:

Основні показники Державного бюджету-2021

Мінімальна заробітна плата:

у місячному розмірі: з 1 січня - 6000 гривні (x15 = 90 000  грн.), з 1 грудня - 6500 гривень (x15 = 97 500  грн.).

Розмір мінімального страхового внеску у 2021 році:


2021 рік

Розмір мінімальної заробітної плати, грн.

Мінімальний розмір ЄСВ за місяць, грн.

Мінімальний розмір ЄСВ за квартал, грн.

1 квартал

січень

6000,00

1320,00

3960,00

лютий

6000,00

1320,00

березень

6000,00

1320,00

2 квартал

квітень

6000,00

1320,00

3960,00

травень

6000,00

1320,00

червень

6000,00

1320,00

3 квартал

липень

6000,00

1320,00

3960,00

серпень

6000,00

1320,00

вересень

6000,00

1320,00

4 квартал

жовтень

6000,00

1320,00

4070,00

листопад

6000,00

1320,00

грудень

6500,00

1430,00

 

Рахунки для сплати ЄСВ (символ рахунку 204 для сплати нотаріусом самому за себе).