Вiддiлення Нотарiальної палати України в Хмельницькій областi


 

Подання податкового розрахунку (форма № 4ДФ та інші)

Податковий кодекс України

Наказ Міністерства фінансів України від 13.01.2015  № 4 "Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку"

Додатково:

Інформаційний лист НПУ від 15.01.2021 "Щодо змін форми податкового розрахунку 1-ДФ та подання звітності".