Вiддiлення Нотарiальної палати України в Хмельницькій областi


 

Лист ГТУЮ у Хмельницькій області від 28.10.2015 № 05-17/18/7420

Щодо забезпечення нотаріусами реєстрації
фінансових операцій, що підлягають внутрішньому
фінансовому моніторингу при продажу об’єкту
нерухомості нижче ринкової вартості

 

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ  У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Грушевського, 87, м. Хмельницький, 29013, тел/факс. 76-57-49

E-mail: , Код ЄДРПОУ 34838822

 

28.10.2015  № 05-17/18/7420

 

 

                                                                      До відома нотаріусів,  як суб’єктів 

                                                                           первинного фінансового моніторингу

                      

Щодо забезпечення нотаріусами реєстрації

фінансових операцій, що  підлягають внутрішньому

фінансовому моніторингу при продажу об’єкту

нерухомості нижче ринкової вартості

 

Відповідно до п.1 Критеріїв  ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, затверджених наказом Державного комітету фінансового моніторингу України від 03.08.2012 №126, (далі – Критерії ризику) нотаріуси, як суб’єкти первинного фінансового моніторингу (далі - суб’єкти) у своїй діяльності забезпечують управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму. Відповідно до п. 9 даного документу одним із критеріїв за яким оцінюються ризики за видами товарів та послуг є здійснення операції з нерухомим майном нижче ринкової ціни.

         Відповідно до пп.1 п.1 постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2014 №358 «Про проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства» (далі - Постанова) оціночною вартістю для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства (далі – оподаткування), є ринкова вартість, розрахована відповідно до національних стандартів та інших нормативно – правових актів з питань оцінки майна і майнових прав.

Згідно ст.1 Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 № 1378-IV,  експертна грошова   оцінка   земельних  ділянок  -  результат визначення вартості земельної ділянки та  пов'язаних  з  нею  прав оцінювачем   із застосуванням сукупності підходів,  методів та оціночних процедур, що  забезпечують  збір  та аналіз даних,  проведення розрахунків і оформлення результатів у вигляді звіту. Експертна грошова оцінка земельних ділянок  та  прав  на  них проводиться з метою визначення вартості об'єкта оцінки.

      Отже, враховуючи вищевикладене, звертаємо увагу нотаріусів, як суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що продаж нижче оціночної вартості об’єкта нерухомості (згідно звіту про оцінку) – є одним із критеріїв ризику. Таким чином, відповідно до ст.16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII (далі – Закон) така фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, а   суб’єкт зобов’язаний внести відомості до Реєстру  фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за формою №2-ФМ, що ведеться в електронному вигляді та на паперових носіях. При цьому, звертаємо Вашу увагу, що складаючи анкету (інформаційну довідку) за результатами ідентифікації учасників фінансової операції, у висновку потрібно зазначати, що клієнтам присвоєний середній рівень ризику, а фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу. Для прикладу, пропонуємо наступне формулювання висновку:

«За результатами здійснення ідентифікації та верифікації клієнта, та вивчення його фінансової діяльності встановлено, що дана фінансова операція підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу відповідно до ст.16 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Учасникам  фінансової операції  присвоєно середній рівень ризику. Відомості щодо фінансової операції внесені до  Реєстру  фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу за формою №2-ФМ. Однак,  у нотаріуса відсутні достатні підстави підозрювати, що фінансова операція пов’язана з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом,  у зв’язку з  чим прийнято рішення  про  не направлення інформації про  фінансову операцію за встановленою формою (2-ФМ) до  Держфінмоніторингу.

      Додатково повідомляємо, що в даному випадку  рішення про направлення інформації про  фінансову операцію за встановленою формою (2-ФМ) до  Держфінмоніторингу, залежить від суб’єктивного підходу нотаріуса та  його внутрішнього переконання стосовно наявності чи відсутності підозри вважати, що фінансова операція спрямована на відмивання кримінальних доходів.

      Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до  ч.3 ст. 24 Закону у разі невиконання неналежного  виконання)  суб'єктом первинного  фінансового  моніторингу  вимог  цього  Закону  та/або нормативно-правових   актів,   що  регулюють  діяльність  у  сфері запобігання  та   протидії   легалізації   (відмиванню)   доходів, одержаних  злочинним  шляхом,  на  нього  в  установленому законом порядку може бути накладено штраф. За порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації,  вивчення  клієнтів (осіб)  у  випадках,  передбачених  законодавством, а також  за невиявлення,  несвоєчасне  виявлення  та порушення порядку реєстрації фінансових операцій,  що  відповідно  до  законодавства підлягають фінансовому     моніторингу, – у розмірі до 100 неоподаткованих мінімумів громадян. Згідно ч.4 ст.24 Закону повторне (повторні) порушення суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, тобто порушення, вчинене протягом трьох років після дня виявлення суб’єктом державного фінансового моніторингу, який відповідно до цього Закону виконує функції з державного регулювання і нагляду за суб’єктом первинного фінансового моніторингу, аналогічного порушення, за яке до суб’єкта первинного фінансового моніторингу прийнято рішення про застосування санкції відповідно до цього Закону, тягне (тягнуть) за собою накладення штрафу на суб’єкта первинного фінансового моніторингу у розмірі до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

 

 

 

Начальник управління                                                        В.А. Худняк

 

Редько (0382)70-49-06