Вiддiлення Нотарiальної палати України в Хмельницькій областi


 

Документи: Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області

Список знайдених статей

01.01.01. Загальні вимоги до робочого місця приватного нотаріуса
01.05. Контроль за діяльністю органів нотаріату
02.01. Загальні положення
02.13. Складання описів справ (нарядів)
02.14. Архівне зберігання нотаріальних документів приватним нотаріусом
02.15. Передавання справ до державного нотаріального архіву
03.01.13. Відмова у вчиненні нотаріальної дії
03.02.01. Основні правила посвідчення правочинів
03.02.02. Посвідчення правочинів про відчуження та заставу майна
03.02.03. Посвідчення заповіту, внесення змін до нього та його скасування
03.02.04. Посвідчення довіреностей, припинення та скасування довіреностей
03.02.05. Інші правочини
03.02.07. Засвідчення вірності копій документів і витягів з них, засвідчення справжності підписів на документах
03.02.21. Прийняття у депозит грошових сум та цінних паперів
04. Міжнародний документообіг
05. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
06. Єдині та Державні реєстри, держателем яких є Міністерство юстиції України
07.01. Оподаткування при вчиненні нотаріальних дій
09. Оцінка майна
10. Фінансовий моніторинг
13. Спадкування, заповіти
14. Сімейне право
15. Опіка, піклування, діти — учасники правочинів
16. Іпотека, застава, обтяження майна
18. Юридичні особи, фізичні особи, інші учасники цивільних правовідносин
19. Зобов’язання; договір
25. Державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
33. Державна реєстрація актів цивільного стану
Головне територіальне управління юстиції у Хмельницькій області
Контрольна папка
Методичні рекомендації
Методичні рекомендації, роз'яснення
Номативний матеріал та роз'яснення
Нормативно-правові акти
Оголошення з обмеженим доступом
Повідомлення
Санкції